RTG pracoviště

 

 

RTG pracoviště je držitel Certifikátu EXTERNÍHO KLINICKĚHO AUDITU pro zdravotní služby jejichž součástí je lékařské ozáření u poskytovatele

Rtg pracoviště je vybaveno skiagrafickým kompletem firmy SWISS RAY – rtg přístroj GEN-X-3000/50 s rentgenkou SRX-14, vyšetřovací stůl EURAMOVE a vertigraf EURASTAT.

Od 21.3.2013 je rtg pracoviště vybaveno nepřímou digitalizací CR systémem AGFA.

 

SKIAGRAFIE – snímkování – RTG vyšetření

Radiodiagnostická vyšetřovací metoda, která využívá rentgenové záření.

Rentgenové záření je elektromagnetické vlnění o krátké vlnové délce, v radiodiagnostice se využívá vlnové délky 10-9  - 10-11 m.

Vlastnosti RTG záření

Je neviditelné, šíří se rychlostí světla, ve vakuu ubývá se čtvercem vzdálenosti. Prochází hmotou, v níž se částečně absorbuje, množství absorbovaného záření závisí na složení hmoty a na kvalitě záření, tj. vlnové délce.

Vznik RTG záření

Umělým zdrojem rentgenového záření v radiologii je rentgenka.

Při snímkování – skiagrafii prochází svazek záření vznikající v rentgence vyšetřovanou oblastí, kde se absorbuje v závislosti na složení vyšetřovaných tkání a poté dopadá na kazetu, vzniká latentní obraz, který se zobrazí na digitální obrazovce.

Rentgenový obraz  je dvourozměrný, stínový obraz trojrozměrného objektu, je obrazem sumačním.

Většinou se provádí snímky ve dvou projekcích, předozadní a bočné.

Snímky se prohlížejí digitální prohlížeči, klasické na negatoskopu.

Indikace a kontraindikace

Nejčastější indikací jsou prosté snímky skeletu, hrudníku a břicha.

Relativní kontraindikací je těhotenství, zejména v prvních 4 měsících se provádějí pouze neodkladná vyšetření.

Problematické období u žen ve fertilním věku od ovulace po menstruaci, kdy nelze s jistotou počínající těhotenství vyloučit, proto plánovaná rentgenová vyšetření by se měla provádět během prvních 10 dnů menstruačního cyklu.

Digitální radiografie - získávání snímků v digitální podobě.

Efektivní dávka – absorbovaná dávka, vážená dvěma veličinami, váhovým a tkáňovým faktorem, jednotkou je Sievert – Sv.

Průměrné efektivní dávky při některých vyšetřeních:

Přírodní pozadí – průměrně 2,2mSv/rok

Snímky končetin a kloubů – mimo kyčelních – menší než 0,01 mSv

Snímek hrudníku – zadopřední projekce – 0,02 mSv

Snímek lebky – 0,07mSv

Snímek břicha – 1 mSv

Snímek bederní páteře ve 2 projekcích -2,4 mSv

(efektivní dávka z přírodního pozadí lokálně kolísá v rozmezí 1,5 – 7,5 mSv/rok)

Podmínky pro používání ionizačního záření v radiologii v České republice upravuje tzv. Atomový zákon – zákon č. 263/2016 Sb. a jeho prováděcí předpisy zejména vyhláška č. 422/2016.